dijous, 11 de juliol del 2013

El Casal s'adhereix al Pacte Nacional pel Dret a Decidir


El Pacte es va constituir el passat 26 de juny al Parlament
El Casal Pere III – Ateneu de Balaguer s’ha adherit al Pacte Nacional pel Dret a Decidir promogut per la Generalitat de Catalunya. El Pacte està integrat per entitat cíviques, culturals, econòmiques, sindicals i empresarials, pel món local, pels grups parlamentaris que han donat suport al dret a decidir i pel Govern.

L’objectiu del Pacte és implicar totes les entitats representatives del país així com totes les forces polítiques en el procés de l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre la independència de Catalunya, més enllà de la seva posició final.

En aquest sentit, les entitats firmants es comprometen a contribuir a crear un espai permanent de diàleg i debat sobre el dret a decidir, recollir les propostes que emanin de la societat civil, difondre els valors democràtics del dret a decidir com a expressió i fonament de la participació ciutadana directa i fer pedagogia i explicar el dret a decidir i la celebració de la consulta, tot proposant i impulsant els mecanismes i accions necessaris perquè el debat sobre el futur de Catalunya arribi arreu de la societat catalana i en garanteixi la participació ciutadana.

El Casal Pere III – Ateneu de Balaguer, que sempre ha defensat la unitat i la independència dels Països Catalans, ha decidit unir-se al Pacte entenent que defensa el dret inalienable de la nostra nació a decidir lliurement sobre el nostre futur, un dret democràtic de tots els pobles del món. El Casal també insta totes les entitats de Balaguer i de la Noguera a que s’uneixin al Pacte i contribueixin a generar debat al voltant del procés de transició nacional que viu el país.